TALKS VIDEO

Star Gazing with power of 100 million eyes: Extra Large Telescope
– Prof Niranjan Thatte


We recently took Online Course of Astronomy in two batches and the response was tremendous.

Some of the talks are here for reference. If you use these talks, please give credit to the author.

खगोल शास्त्राचा इतिहास – मिलिंद काळे 

 

खगोलीय घटना भाग २ – ऋषिकेश जोगळेकर

ग्रहणे, पिधान व ग्रहण चक्रे – चेतन पाटील

आपली सूर्यमाला – प्रितेश आणि अमेय

महेश नाईक

डॉ अनिकेत सुळे

तारे स्वरूप – डॉ सागर गोडांबे

तारे जीवन क्रम – डॉ अभय देशपांडे

आकाश निरीक्षणाची साधने – शैलेश संसारे

विश्व रचना शास्त्र – प्रदीप नायक

खगोलीय घटना – १ – अभय देशपांडे

खगोलीय घटना – २ – अभय देशपांडे

…..

 

Leave a Reply